Natječaj

Search form

Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Datum objave: 
14.10.2015.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
304.000.000,00 kuna.
Kratak opis natječaja: 

Cilj je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnose na:
  • Izgradnja i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma), uz uvjet obvezne izgradnje i/ili realizacije dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji,
  • Izgradnja i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, sa ili bez ulaganja u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajnih objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma).
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji je odobrena regionalna potpora i da nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika
  • Sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora
  • Usavršavanja i provođenja specijaliziranih treninga, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora
Iznos sufinanciranja:

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000 kuna. Ukupna državna potpora A) - D) (regionalne potpore, potpore za savjetodavne usluge MSP-ova, potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima, potpore za usavršavanje). Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 10.000.000 kuna.

Stopa sufinanciranja:

  • Intenzitet regionalne potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.
  • Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
  • Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
  • Potpore za usavršavanje dodijelit će se u slijedećim intenzitetima : a)za srednja poduzeća 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; b)za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova.