Natječaj

Search form

Potpora za proizvođače šećerne repe

Datum objave: 
12.06.2020.
Datum završetka natječaja: 
31.07.2020.
Status: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavještava proizvođače da je u Narodnim novinama br. 67/2020 objavljen Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine.
Za potporu je prihvatljiv proizvođač šećerne repe koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika i koji je ostvario pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu u godini podnošenja zahtjeva za potporu. 
Najveći jedinični iznos potpore koji se može dodijeliti korisniku potpore iznosi 2.500 kuna po hektaru. Korisnici potpore dužni su svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.
Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu za 2020. godinu korisnik potpore obvezuje se u 2021. godini uzgajati šećernu repu na najmanje 40 % površina za koje je ostvario potporu u 2020. godini. 
Zahtjevi za potporu podnose se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. srpnja 2020.  


Izvor: apprrr.hr