Potpore za strukturni dijalog

Search form

Potpore za strukturni dijalog
O projektu: 

PLATFORM FOR INTERCULTURAL EUROPE postala je 2008. godine samostalna udruga, te od 2009. - 2013. koristi godišnje operativne grantove iz programa Culture. Od 2008. udruga radi na osiguranju da naslijeđe Europske godine (2008. - bila je europska godina međukulturalnog dijaloga) bude izgrađeno na EU institucijama, ali i na drugim razinama vlasti i udruga civilnog društva.

Prijavitelji: 

Platform for Intercultural Europe

Partneri: 

Nema

Trajanje: 
2009
Iznos ugovora: 
120.000,00 €
EU sufinanciranje: 
91.872,00 € (76,56%)
Sektor: