Potpore za strukturni dijalog

Search form

Potpore za strukturni dijalog
O projektu: 

Europska udruga festivala je krovna organizacija za festivale diljem Europe i šire. Najstarija je kulturna mreža u Europi, osnovana u Ženevi 1952. kao zajednička inicijativa dirigenta Igora Markeviča i filozofa Denisa de Rougemonta. Od svog osnutka, udruga je narasla s 15 festivala u dinamičnu mrežu koja predstavlja više od 100 glazbenih, plesnih, kazališnih i multidisciplinarnih festivala, nacionalni festivalskih udruga i kulturnih organizacija iz 40 zemalja.

Prijavitelji: 

European House for Culture vzw

Partneri: 

Nema

Trajanje: 
2010.
Iznos ugovora: 
77.327,00 €
EU sufinanciranje: 
59.565,00 € (77,03%)
Sektor: