Natječaj

Search form

Poziv na dostavu ponuda za obavljanje usluga izobrazbe za pripremu projektnih prijedloga za ESF-natječaje Ureda za udruge

Datum objave: 
04.04.2018.
Datum završetka natječaja: 
20.04.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske želi organizacijama civilnog društva kao potencijalnim prijaviteljima pružiti podršku u vidu osposobljavanja za pripremu projektnih prijedloga za prijavljivanje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) koji su u nadležnosti Ureda za udruge, kao i za provedbu projekata financiranih tim sredstvima.

Prihvatljivi prijavitelji:
  • Neprofitne organizacije
  • Organizacije civilnog društva
  • Mikro poduzetnici
  • Mali i srednji poduzetnici
  • Veliki poduzetnici
  • Fizičke osobe
Odabir pružatelja usluge obavit će povjerenstvo Ureda za udruge. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, a relativni ponder cijene je 100%.

Ponude je potrebno dostaviti elektroničkim putem, na adresu elektroničke pošte esf@udruge.vlada.hr, do 20. 4. 2018. godine u 16 sati.