Natječaj

Search form

Poziv za pripremu studije izvedivosti za nabavu novih putničkih vlakova u željezničkom prometu Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.23
Datum objave: 
05.02.2016.
Datum završetka natječaja: 
23.02.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
850.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 

Svrha ovog Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga je osigurati učinkovitu i djelotvornu dodjelu i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz Operativni program "Promet", Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. 

Prihvatljivi prijavitelj: 

Ovaj Ograničeni poziv usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja, a to je HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Strojarska cesta 11, Zagreb. 

Prihvatljiva aktivnost: 

Izrada studije "izvedivosti s analizom troškova i koristi vezano za nabavu novih putničkih vlakova" a koja će dovesti do projektnih prijedloga koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.-2020. 

Visina dostupnih financijskih sredstava namijenjenih za ovaj poziv iznosi 850.000,00 kuna s maksimalnim intenzitetom potpore od 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog projekta.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.18 MB