Natječaj

Search form

Poziv za pripremu Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za brodske linije - projekt URBECO - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.1.2.24
Datum objave: 
21.03.2016.
Datum završetka natječaja: 
01.04.2016.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
215.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Poziv je otvoren s ciljem osiguranja sigurne i djelotvorne dodjele sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa kroz Operativni program Promet, Prioritetna os 1: Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekta u sektoru prometa, u skladu s relevantnim pravilima i procedurama.

Poziv je namijenjen za potrebe izrade Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi brodske linije – projekt UrbEco, koja će dovesti do projektnih prijedloga koji se planiraju financirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014 – 2020. 

Prihvatljivi prijavitelj: 

Ograničeni poziv usmjeren je na unaprijed definiranog prijavitelja - Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik. 

Prihvatljive aktivnosti:

U sklopu poziva, financira se izrada Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za brodske linije – projekt UrbEco. 

Stopa sufinanciranja:

Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.21 MB