Preventing and combating all forms of violence against children and youth in justice institutions or in conflict with the law

Search form

Preventing and combating all forms of violence against children and youth in justice institutions or in conflict with the law
O projektu: 

Glavni ciljevi projekta su jačanje i provedba postojeće strukture i sustava maloljetničkog pravosuđa i srodnih institucija za pojačanu zaštitu djece/mladih u pravosudnim institucijama, izgradnja kapaciteta za klubove za djecu/mlade da se učinkovito uključe sa kreatorima politike u provođenje inicijative usmjerene na smanjenje nasilja nad djecom u pravosudnim institucijama, promicanje dječjih pitanja u maloljetničkom pravosuđu i utjecati na promjenu politike za pravilno postupanje prema djeci, te povećanje znanja i svijesti među njegovateljima i širom javnosti o stvarnosti djece i mladih u zatvorima u Gani.

Prijavitelji: 

Child's Rights International (CRI)

Partneri: 

Plan Ghana, Gana
Ghana NGO Coalition on the Rights of the Child (GNCRC), Gana

Aktivnosti: 

edukacija i zaštita prava djeteta

Trajanje: 
2009.
EU sufinanciranje: 
716.392,00 €
Program: