Natječaj

Search form

Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014. - 2020. - Treći poziv

Referenca: 
RC.2.2.10
Datum objave: 
26.10.2015.
Datum završetka natječaja: 
25.11.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
23.540.113,79 kn
Kratak opis natječaja: 

Na ovaj Ograničeni poziv mogu se prijaviti samo prijavitelji koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) unaprijed odabralo putem javnog poziva na dostavu prijedloga ˝Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za EFRR 2014.-2020.˝ koji su bili otvoreni između 2011. i 2014. godine, odnosno čiji se prijedlog nalazi na listi odabranih projekata MZOS-a ili će biti odabrani putem javnog poziva koji je bio otvoren do 30. lipnja 2015. 
Glavni cilj Poziva je izgradnja administrativnih kapaciteta i spremnosti za korištenje EU fondova (Kohezijska politika) i drugih instrumenata za istraživanje, razvoj i inovacije. Poziv se fokusira na razvoj sve projektne dokumentacije potrebne za uspješnu prijavu i daljnju provedbu infrastrukturnih projekata vezanih za istraživanje, razvoj i inovacije koji neposredno ostvaruju specifični cilj Prioriteta 2, Mjere 2.2 Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Na Poziv se mogu prijaviti samo prijavitelji s projektima odabranim putem javnih poziva za dostavu projektnih prijava „Priprema zalihe infrastrukturnih projekta za EFRR 2014.-2020.“, a koji su uključeni na listu odabranih projekata MZOS-a te pripadaju u jednu od sljedećih kategorija:

a. javna visoka učilišta upisana u Upisnik znanstvenih organizacija; 
b. javne znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija; 
c. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj u slučaju da
se projekt odnosi na istraživačku infrastrukturu. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Na Pozivu je prihvatljiva aktivnost izrada dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata: 

  • gradnja nove istraživačke infrastrukture; 
  • poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata istraživačke infrastrukture u svrhu unapređenja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca
    istraživanja; 
  • opremanje objekata istraživačke infrastrukture. 
Iznos sufinanciranja: 

Pozivom nije definiran minimalan i maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja će se dodjeljivati. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava ne smije prijeći dostupnu alokaciju Poziva. 

Stopa sufinanciranja: 

Najveći dopušteni postotak financiranja projekta je 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a najmanji postotak nije definiran.