Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno-ekoloških mjera i strategija lokalnog ruralnog razvoja

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Obuhvaća sljedeće mjere: 

Mjera 201 - Radnje u svrhu poboljšanja okoliša i krajolika 

Drugi prioritet IPARD programa - Unapređenje okoliša i krajolika te pripremne akcije za provedbu lokalnih strategija ruralnog razvoja pridonosi realizaciji pripremnih radnji za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i LEADER pristupa u svrhu bolje zaštite prirodnih resursa u područjima provedbe, razvoja praktičnog iskustva što se tiče provedbe metoda poljoprivredne proizvodnje izrađenih za zaštitu okoliša i očuvanja krajolika te poboljšanja sudjelovanja lokalnih dionika u razvoju i provedbi strategija ruralnog razvoja. 

Okvir za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera unutar IPARD programa definiran je u okviru 3 pilot područja: 

  • Park prirode Velebit
  • Park prirode Lonjsko Polje
  • Zagrebačka županija. 
Mjera 202 - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja 

Povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog ruralnog područja, odnosno decentralizacija donošenja odluka i odgovornosti na ovu razinu, počelo se osmišljavati u ruralnim područjima kroz LEADER pristup, odnosno stvaranje lokalnih akcijskih grupa (LAG) u okviru određene mikroregije. Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata od strane dionika u LAG-u glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temelji na bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.