Natječaj

Search form

Program LIFE; Okoliš i učinkovitost resursa

Datum objave: 
28.04.2017.
Datum završetka natječaja: 
12.09.2017.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Potprogram "Okoliš" ima tri prioritetna područja, a to su:

  1. Okoliš i učinkovitost resursa
  2. Priroda i biološka raznolikost
  3. Upravljanje okolišem i informacije
Okoliš i učinkovitost resursa sufinancirat će pilot i demonstracijske projekte s ciljem razvijanja, testiranja i demonstriranja politika ili upravljačkih pristupa, najboljih praksi i rješenja (uključujući razvoj i demonstraciju inovativnih tehnologija), izazove u okolišu (uključujući replikaciju, prijenos ili integraciju u ravnotežu).

Prihvatljivi prijavitelj je bilo koja pravna osoba registrirana u Europskoj uniji. Subjekti koji sudjeluju u prijavi mogu biti:

  • javna tijela;
  • privatne trgovačke organizacije;
  • privatne neprofitne organizacije (uključujući nevladine organizacije).
Maksimalna stopa sufinanciranja je 60% svih prihvatljivih troškova. 


Dokumenti: 
AttachmentSize
2017env_resourceefficiency.zip1.75 MB