Promicanje sudjelovanja i predstavničke demokracije

Search form

Program: 
Kratki opis: 


Promicanje sudjelovanja i predstavničke demokracije, procesa demokratizacije, uglavnom kroz organizacije civilnog društva, posebice kroz: promicanje slobode udruživanja i okupljanja, mišljenja i izražavanja, jačanje vladavine prava i neovisnosti pravosuđa, promicanje političkog pluralizma i demokratskog političkog zastupanja, promicanje ravnopravnog sudjelovanja muškaraca i žena u društvenom, ekonomskom i političkom životu, podrška mjerama mirenja grupnih interesa.