Natječaj

Search form

Provedba projekata iz područja cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.1.02
Datum objave: 
01.06.2015.
Datum završetka natječaja: 
10.07.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
52.275.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Cilj ovog ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga je osiguravanje i djelotvorno korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa dodijeljenih kroz OP Promet, Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke (sufinancirano ERDF-om), u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. 

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji ovog ograničenog poziva su Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb.

Prihvatljivi projekt: Dovršetak projekta "Ulaz u Ploče" - Rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za luku i grad Ploče. 

Prihvatljive aktivnosti: 

  • izgradnja ili rekonstrukcija poboljšanih veza između lokalnih, regionalnih i državnih cesta i ruta TEN-T autocesta ili luka s ciljem uklanjanja uskih grla, povećanje kapaciteta i povećanje pristupačnosti na TENT mrežu i prema ostalim državama članicama EU.
Stopa sufinanciranja:

Maksimalni iznos potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.19 MB