Natječaj

Search form

Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Datum objave: 
30.06.2017.
Datum završetka natječaja: 
01.10.2017.
Status: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture definirani kao:

  • razvojne agencije;
  • poduzetnički centri;
  • poslovni parkovi;
  • poslovni inkubatori;
  • poduzetnički akceleratori.
Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura.