Natječaj

Search form

Prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

Datum objave: 
15.03.2016.
Datum završetka natječaja: 
01.07.2016.
Status: 
Program: 
Budžet: 
15.009.809,00 €
Kratak opis natječaja: 

Poziv je otvoren od strane Upravljačkog tijela - Ureda za upravljanje programima suradnje i regionalni razvoj Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske s ciljem jačanja socijalne, ekonomskog i teritorijalnog razvoja pograničnog područja koje je uključeno u program prekogranične suradnje. 

Podrška se pruža kroz četiri prioritetne osi: 

1. Poboljšanje kvalitete javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području, 
2. Zaštita okoliša i biološke raznolikosti, prevencija rizika i poticanje korištenja održive energije i energetske učinkovitosti, 
3. Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine,
4. Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u Programskom području. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Kako bi bili prihvatljivi za sudjelovanje na Pozivu, prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće kriterije: 

  • Biti neprofitna pravna osoba, 
  • Registrirana u Republici Hrvatskoj ili Srbiji, 
  • Imati minimalno dva partnera (po jedan iz sva zemlje sudionice), 
  • Biti registriran za obavljanje vlastite djelatnosti minimalno 12 mjeseci prije dana prijave projekta.
Prihvatljivi prijavitelji detaljno su razrađeni po prioritetnim osima, a neki od njih su: nevladine organizacije, organizacije zadužene za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga, tijela regionalne i lokalne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, škole, fakulteti, turističke organizacije, organizacije za podršku poslovanju. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Aktivnosti koje se financiraju pozivom ovise o prioritetnim osima, a usmjerene su na: 

  • Razvoj prekograničnih inicijativa, alata i usluga
    Implementacija lokalnih ICT rješenja s ciljem poboljšanja zdravlja lokalnog stanovništva i društvenih usluga, 
  • Razvoj i implementacija aktivnosti podizanja svijesti, provođenje informativnih kampanja te obrazovanja i osposobljavanja na temu zaštite okoliša, 
  • Razvoj, brendiranje i promocija turističkih niša: kulturni turizam, eko turizam, sportski turizam, rekreacijski turizam, nautički turizam, 
  • Priprema i razvoj turističkih strategija i planova. 
Iznos sufinanciranja: 

Ovisno o prioritetnoj osi unutar koje se projekt prijavljuje, iznos sufinanciranja kreće se između 300.000 eura i 1.500.000 eura. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip4.66 MB