Natječaj

Search form

Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs

Datum objave: 
14.12.2017.
Datum završetka natječaja: 
19.01.2018.
Status: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj poziva je omogućavanje sinergija s mjerama horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020. (H2020) “Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“- Twinning i ERA Chairs – koja stimulira interakciju s kohezijskom politikom tj. strukturnim fondovima i Strategijom pametne specijalizacije, a u smjeru jačanja kapaciteta, održivosti i izvrsnosti IRI aktivnosti istraživačkog sektora u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 9.000.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 1.500.000,00 HRK.

Najveći dopušteni intenzitet potpore iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su unaprijed utvrđeni, odnosno nositelj su projekta financiranog iz horizontalnih aktivnosti programa OBZOR 2020 (H2020) “Širenja izvrsnosti i sudjelovanja“- Twinning i ERA Chairs te ERA Chairs – pilot projekta.