Razvoj ruralne ekonomije

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Obuhvaća mjere: 

Mjera 301 - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture 

Usmjerena je doprinosu provedbe Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i drugih srodnih politika u okviru opsega razvoja i poboljšanja osnovne ruralne infrastrukture, a uključuje sljedeće ciljeve:

  • razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast, 
  • poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta 
  • poboljšanje situacije ruralne depopulacije, uglavnom davanjem poticaja aktivnom stanovništvu da ostane i/ili se vrati u ruralna područja 
Mjera 302 - Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti 

Predstavlja doprinos pripremi RH za pristup Europskoj uniji, a uključuje sljedeće ciljeve: 

  • povećanje prihoda korisnika iz ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje 
  • stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje 
  • očuvanje postojećih radnih mjesta 
  • povećanje opsega usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšanje kvaliteta usluga koje se pružaju 
  • poboljšanje socijalne strukture u ruralnim područjima