Natječaj

Search form

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

Referenca: 
UP.02.2.2.02.
Datum objave: 
22.11.2016.
Datum završetka natječaja: 
31.12.2016.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
90.000.000,00 kuna
Kratak opis natječaja: 
Opći cilj: 
Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. 

Specifični ciljevi : 

 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije (primjenjivo na Skupinu 1) 
 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (primjenjivo na Skupinu 2)
 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama putem usluga videćeg pratitelja (primjenjivo na Skupinu 3) 

Skupine:

Skupina 1 

 • Odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u dobi od 18 do 65 godina; 
 • Odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, u dobi od 18 do 65 godina.
 Skupina 2 

 • Odrasle gluhe, gluhoslijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina.
 Skupina 3 

 • Odrasle slijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom: udruga, savez zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga;
 • posjeduje dostatne pravne, financijske i operativne kapacitete za provedbu projekta;
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije; 
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora; 
 • nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju.

Prihvatljive aktivnosti:

SKUPINA 1:

 • Upravljanje projektom i administracija  
 • Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom 
 • Promidžba i vidljivost
SKUPINA 2 :

 • Upravljanje projektom i administracija 
 • Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika osobama s invaliditetom 
 • Promidžba i vidljivost 
SKUPINA 3:

 • Upravljanje projektom i administracija 
 • Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom 
 • Promidžba i vidljivost  
Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova