Natječaj

Search form

Sanacija lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak

Datum objave: 
05.04.2018.
Datum završetka natječaja: 
05.05.2018.
Status: 
Program: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
320.593.075,06 kn
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 

Cilj postupka je doprinijeti provedbi posebnih mjera vezanih uz cilj smanjenja rizika od otpada sanacijom starih opterećenja određenih Strategijom gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) te ostvarenju cilja sanacije lokacije onečišćene otpadom iz Plana gospodarenja otpadom za RH za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 3/17), u ovom slučaju lokacije visokoonečišćene opasnim otpadom – jama Sovjak.

Projekt doprinosi ostvarenju specifičnog cilja Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Poziv na dostavu projektnog prijedloga upućuje se unaprijed određenom prijavitelju: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost / Sektor za fondove EU Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda koji se može dodijeliti u sklopu ovog postupka iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Više informacija nalazi se na sljedećoj poveznici:https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sanacija-lokacije-visokooneciscen...