SAVE AGE

Search form

SAVE AGE
O projektu: 

Projekt je podržan od strane programa Inteligentna energija u Europi, a riječ je o najvažnijoj europskoj incijativi rješavanja energetske učinkovitosti u domovima za starije osobe. Glavni cilj projekta je povećati energetsku učinkovitost kroz podizanje svijesti menadžmenta domova i njihovih stanovnika o samim domovima. Kako bi se podigla svijest i steklo novo znanje o energetskoj učinkovitosti zgrada domova, u sklopu projekta je organizirano više od 20 radionica na kojima je sudjelovalo ukupno oko 540 sudionika. Kako jedna od aktivnosti koja se provodila, bila je kontinuirana komunikacija čelnika europskih vodećih domova za starije osobe, a s ciljem promocije projekta se za primanje newslettera prijavilo oko 24000 registriranih članova. U projektu danas sudjeluje oko 100 domova u više od 10 zemalja članica Europske unije, a više od 200 kuća koje također pružaju usluge za starije i nemoćne osobe potpisalo je memorandum o razumijevanju kojim izražavaju spremnost za povećanjem energetske učinkovitosti. 
Prijavitelji: 

E-zavod (Slovenija)

Partneri: 

10 zemalja članica Europske unije (Španjolska, Francuska, Češka, Porugal, Slovenija, Grčka, Nizozemska, Italija, Njemačka, Švedska), odnosno institucije iz tih zemalja:

- eZAVOD, Ezavod Institute for Comprehensive Development Solutions
- INGEMA, Ingema-Matia Gerontological Institute
- ISR-UC, Institute of Systems and Robotics
- W/E Consultants, W/E Consultants Sustainable Building
- APSSCR, Association of Social Health Care Providers
- PRIORITERRE, Prioriterre
- ESS, Energy Agency for Southeast Sweden
- SFZ, Steinbeis Forschungs - und Entwicklungszent GmbH
- PIERIKI, Pieriki Anaptixiaki s.a.
- CIRCE, Centre of Research for Energy Resources and Consumption
- E.D.E., European Associaton of Directors of Residential Care Homes for the Elderly
- SSZS, Association of Social Institutions of Slovenia
- AZIENDA PUBLICA/ASP Martelli, Public Company for Persons Service

Aktivnosti: 
Projektom se provode sljedeće aktivnosti:

  • kontrola potrošnje energije za pranje rublja
  • izbjegavanje nepotrebne ventilacije
  • korištenje topline iz kotlovnice za sušenje
  • uvođenje sustava nadzora i upravljanja potrošnjom energije
  • ulaganje u sustave LED rasvjete
  • korištenje energetski učinkovite opreme
  • dodavanje izolacije na sustav tople vode
  • instaliranje solarnih sustava za toplu vodu 
Trajanje: 
od svibnja 2010. do kraja 2013. godine