Natječaj

Search form

Shema nagrade za inovativne ideje i podrška inkubaciji (Galileo-EGNOS)

Referenca: 
233/G/GROW/SAT/16/9288
Datum objave: 
10.08.2016.
Datum završetka natječaja: 
19.10.2016.
Status: 
Program: 
Budžet: 
1.500.000 €
Kratak opis natječaja: 

Glavni cilj potpore je dodjela mehanizama i podrške za inovativne aplikacije razvijene od strane poduzetnika te na temelju globalnih navigacijskih satelitskih sustava EU-a (GNSS) tehnologija (EGNOS/GALILEO). Potpora također ima za cilj i poboljšanje kvalitete pristiglih ideja, kao i broj prijava iz zemalja članica EU i drugih zemalja sudionica. Specifični ciljevi projekta su sljedeći:  

 • Nagrađivanje inovativnih poduzetnika u razvoju GNSS aplikacija, 
 • Poticanje malih i srednjih poduzetnika te inovativnih organizacija za ulaganje u EGNOS/Galileo, 
 • Razvoj GNSS metoda koje će biti prepoznate ne samo na lokalnoj razini, već i na međunarodnoj, 
 • Pružanje podrške start-up poduzećima u razvoju novih inovativnih aplikacija, 
 • Promocija inovativnih aplikacija. 
Prihvatljivi prijavitelji: 

 • Organizacije,
 • Neprofitne organizacije,
 • Mala i srednja poduzeća.  
Prihvatljivi troškovi: 

 • Troškovi osoblja, 
 • Troškovi amortizacije opreme ili drugih sredstava, 
 • Troškovi službenih putovanja, 
 • Troškovi potrošnog materijala, 
 • Troškovi koji proizlaze izravno iz zahtjeva koje nameće Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (širenje informacija, specifična procjena djelovanja, revizije, prijevodi, reprodukcije), 
 • Troškovi financijske potpore trećim osobama, u skladu s uvjetima postavljenog u sporazumu za financiranje, 
 • Pristojbe, poreze i naknade koje plaća korisnik, pod uvjetom da su uključeni u prihvatljive izravne troškove, ukoliko nije drugačije navedeno u sporazumu,
 • Troškovi koji se odnose na jamstvo predujma koje je podnio korisnik bespovratnih sredstava. 
Iznos sufinanciranja: 

 • Troškovi upravljanja (pravni, financijski i administrativni kapaciteti) - 213.000 €.
 • Troškovi nagrada - 900.000 €.
 • Troškovi inkubacije - 360.000 €.
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalna stopa sufinanciranja je do 70% opravdanih troškova za upravljanje i inkubacije te do 60% ukupnih prihvatljivih troškova za nagrade.

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip424.18 KB