Speedy 3D prototyping and production

Search form

Speedy 3D prototyping and production
O projektu: 

Složeni oblici i dijelovi mogu biti dizajnirani i proizvedeni u rekordnom vremenu, koristeći sofisticiranu trodimenzionalnu opremu za skeniranja na Platformi Creusot Technology (IUT) - Plateform3D. Dio je Creusot Sveučilišta Institute of Technology (IUT) u istočnoj Francuskoj. Ovaj high-tech centar je mjesto za razmjenu između poslovnog i nacionalnog obrazovanja. Pruža inovativne usluge i obrazovanje u svom specijalističkom području, Plateform3D koristi najnoviju opremu za izradu trodimenzionalnih mjerenja i brzu proizvodnju složenih dijelova. Njegovi tehničari, nastavnici i učenici koriste 3D skener, 3D dizajn alata i strojeve za proizvodnju složenih oblika i inspekcijskih alata.

Prijavitelji: 

University of Burgundy,

Francuska

Partneri: 

Nema

Aktivnosti: 

modernizacija

EU sufinanciranje: 
467.000,00 €