Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima lokalnih uprava u Europi

Search form

O projektu: 
Projekt se odnosi na veće sudjelovanje mladih u donošenju odluka lokalnih vlasti u EU, vijeća mladih uspostavit će pravila koja će jamčiti obvezu uvažavanja njihovih odluka od strane lokalnih uprava, poboljšat će se komunikacija između lokalnih vlasti i udruga mladih a mladi će biti uključeniji u demokraciju i povećati će se njihovo sudjelovanje mladih u javnom životu.
Partneri: 

VIDRA – agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, udruga mladih “KRIK“ te ostali partneri iz Bugarske, Španjolske i Turske.

Aktivnosti: 
  • Seminari za vijeća i parlamenta mladih, o predstavničkoj demokraciji na svim razinama, uključujući i funkcioniranje EU i europske politike (radne skupine će dijeliti iskustva, raspravljati i iznijeti moguće intervencije u svakom području)
  • Simulacija plenarne sjednice Europskog parlamenta, s pet mladih sudionika projekta koji će imati mentore i sastajati se 4 dana radi simulacije Europskog parlamenta, s ciljem postizanja sporazuma s obvezujućim smjernicama sa lokalnim vlastima njihovih općina. U aktivnosti će sudjelovati i predstavnici EU
  • Izrada web stranice i biltena koji za služiti za razmjenu, razvoj i širenje dobre prakse u području mladih i sudjelovanja u različitim vijećima mladih
Trajanje: 
15 mjeseci
Iznos ugovora: 
66.666,00 eura
EU sufinanciranje: 
75% ukpne vrijednosti projekta
Program: