Natječaj

Search form

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Betina -Murter

Datum objave: 
02.05.2018.
Datum završetka natječaja: 
02.08.2018.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Kratak opis natječaja: 
Cilj ovog projekta je usklađivanje aglomeracije Betina-Murter s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 155.864.266,25 HRK, od čega prihvatljivi troškovi iznose 124.691.413,00 HRK. Ukupna vrijednost bespovratnih  sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 85.645.395,61 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.