Tehnička pomoć

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Odnosi se na upravljanje programom i jačanje kapaciteta. Korisnici aktivnosti u okviru mjere Tehničke pomoći su Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Upravna direkcija programa. 
Ciljevi ove mjere su pomoć naročito pri provedbi i praćenju programa i mogućim naknadnim izmjenama. 

Kao potpora ovim ciljevima, ciljevi uključuju:

  • pružanje potpore praćenju programa 
  • osiguravanje odgovarajućeg toka informacija i publiciteta 
  • potpora studijama, posjetima i seminarima 
  • pružanje potpore neovisnim ekspertizama 
  • pružanje potpore ocjenjivanju programa 
  • pružanje potpore budućoj provedbi nacionalne mreže za ruralni razvoj