Natječaj

Search form

Treći poziv za provedbu projekata iz područja cestovnog prometa - Operativni program "Promet" 2007.-2013.

Referenca: 
TR.4.1.03
Datum objave: 
02.11.2015.
Datum završetka natječaja: 
04.12.2015.
Status: 
Sektor: 
Regija: 
Budžet: 
58.650.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 

Svrha Poziva je osiguranje učinkovite i djelotvorne dodjele i korištenja sredstava za provedbu projekata u sektoru prometa kroz Operativni program "Promet" Prioritetna os 4: Razvoj cesta i zračne luke (sufinancirano ERDF-om), u skladu s relevantnim pravilima i procedurama. Poziv je namijenjen isključivo za dostavu projektnog prijedloga za projekt koji se planira sufinancirati sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2007.-2013. Prihvatljivi projekt za apliciranje na Poziv je "Izgradnja zaobilaznice grada Vodica". 

Prihvatljiv prijavitelj:

Ovaj ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjeren je na određenu vrstu prijavitelja, u skladu sa Operativnim programom „Promet“. Unaprijed definirani prijavitelj ovog poziva su Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb. 

Prihvatljive aktivnosti:

  • Troškovi planiranja i projektiranja,
  • Rješavanje imovinsko pravnih poslova i kupovina zemljišta,
  • Troškovi građenja i izgradnje,
  • Troškovi nabave postrojenja i strojeva predviđenih tehničkom projektnom dokumentacijom,
  • Troškovi nadzora na projektom,
  • Informiranje i publicitet vezani uz izradu studija, uključujući razvoj i ispis informacija i promidžbenih materijala (letaka, brošura, plakata, i sl.),
  • Upravljanje projektom i administracija. 
Stopa sufinanciranja: 

Maksimalni intenzitet potpore je 85% ukupnih prihvatljivih troškova predloženog Projekta. 

Dokumenti: 
AttachmentSize
Dokumentacija.zip3.28 MB