Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica

Search form

Ulaganje u izgradnju i/ili u rekonstrukciju objekata za držanje kokoši nesilica
O projektu: 

Ulaganje u opremanje objekata za držanje kokoši nesilica, uključujući opremu za sprečavanje širenja ptičjih bolesti.

Prijavitelji: 

SAMITA - KOMERC d.o.o. ; Koprivnica

Partneri: 

Nema

Trajanje: 
2010. do 2012.
Iznos ugovora: 
467.261,52 €
EU sufinanciranje: 
256.993,84 € (55%)
Program: