Natječaj

Search form

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

Referenca: 
3d1.1.2.
Datum objave: 
09.04.2015.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
357.200.000 kuna
Kratak opis natječaja: 


Cilj ovog otvorenog poziva je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće. 

Prihvatljive aktivnosti: 

Ulaganje u materijalnu imovinu: 

 • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač; troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, 
 • nabava mjernih uređaja, 
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver), 
 • zakup materijalne imovine ako zakup postrojenja i strojeva ima oblik financijskog leasinga. 
 Ulaganje u nematerijalnu imovinu: 

 •  nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva. 
Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti: 

 • usluga upravljanja projektom, 
 • usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta,
 •  usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije,
 • usluga revizije projekta za projekte čiji ukupni prihvatljivi izdaci premašuju 1.500.000 kuna. 
Sudjelovanje na sajmovima: 

 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi. 
 Usavršavanje: 

 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci, 
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe,
 • amortizacija alata i opreme, 
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom, 
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja,
 • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije). 
Iznos sufinanciranja: 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna. 

Stope sufinanciranja: 

Regionalne potpore: 

 • dodjeljuju se za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti, 
 • intenzitet potpore iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike, 
 • maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 5.000.000 kuna. 
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a:

 • mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora,
 • intenzitet potpore u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova,
 • maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna po poduzetniku po projektu. 
Potpore za sudjelovanje na sajmovima:

 • mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno vezane za projekt za koji se dodjeljuje regionalna potpora,
 • intenzitet potpore MSP-ovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova,
 • maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 1.000.000 kuna. 
Potpore za usavršavanje:

 • mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora,
 • intenzitet potpore za srednja poduzeća iznosi 60% opravdanih troškova, odnosno 70% opravdanih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, za mala i mikro poduzeća 70% opravdanih troškova,
 • maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 2.000.000 kuna.