Natječaj

Search form

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv

Referenca: 
KK.01.1.1.04
Datum objave: 
13.06.2017.
Datum završetka natječaja: 
01.09.2017.
Status: 
Regija: 
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri za ovaj poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • mora biti znanstvena organizacija - znanstveni institut ili visoko učilište osnovano u Republici Hrvatskoj, upisano u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja,
  • mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000,00 kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpore Europskog fonda za regionalni razvoj) koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 kuna.

 Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 1. rujna 2017. godine.