Unapređenje tržišne učinkovitosti i primjena standarda Zajednice

Search form

Program: 
Kratki opis: 

Obuhvaća sljedeće mjere: 

Mjera 101 - Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva radi restrukturiranja i prilagodbe standardima Zajednice

Uključuje sljedeće ciljeve: 

 • dostizanje standarda Europske zajednice koji se tiču zaštite okoliša, javnog zdravstva (zdravstvena ispravnost i kakvoća hrane), zdravlja životinja i biljaka, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu
 • modernizacija proizvodnih sustava s ciljem smanjenja zagađenja okoliša kroz poljoprivrednu proizvodnju
 • poboljšanje općih uvjeta u proizvodnji primarnih poljoprivrednih proizvoda
 • poboljšanje kvalitete proizvoda
 • smanjenje troškova proizvodnje, odnosno povećanje konkurentnosti poljoprivrednika prilikom ulaska na otvoreno tržište EU-a 
 • jačanje konkurentnosti na unutarnjem tržištu otvaranjem novih tržišnih mogućnosti za poljoprivredne proizvode
Mjera 103 - Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda radi restrukturiranja tih aktivnosti i prilagodbe standardima Zajednice

Uključuje sljedeće ciljeve:

 • prilagodbu poljoprivrednih i ribljih objekata za preradu da se udovolji minimum EU standarda koji se odnose na higijenu, javno zdravstvo, dobrobit životinja, sigurnost na radu i ekološke uvjete
 • poboljšanje upravljanja životinjskim otpadom kroz ulaganje u centre za sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla
 • unapređenje marketinških kanala za primarne proizvođače u sektoru poljoprivrede i ribarstva poboljšanim pristupom objektima prerade
 • unapređenje sveukupnog učinka prerade i prodaje primarnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda
 • pojednostavljivanje natjecanja na domaćem tržištu primjenom novih tehnologija i inovacija
 • otvaranje novih mogućnosti na tržištu za poljoprivredne proizvode, stavljajući naglasak na usklađivanje sa standardima Zajednice.Prilagodbu poljoprivrednih i ribljih objekata za preradu da se udovolji minimum EU standarda koji se odnose na higijenu, javno zdravstvo, dobrobit životinja, sigurnost na radu i ekološke uvjete
 • poboljšanje upravljanja životinjskim otpadom kroz ulaganje u centre za sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla
 • unapređenje marketinških kanala za primarne proizvođače u sektoru poljoprivrede i ribarstva poboljšanim pristupom objektima prerade
 • unapređenje sveukupnog učinka prerade i prodaje primarnih poljoprivrednih i ribarskih proizvoda
 • pojednostavljivanje natjecanja na domaćem tržištu primjenom novih tehnologija i inovacija
 • otvaranje novih mogućnosti na tržištu za poljoprivredne proizvode, stavljajući naglasak na usklađivanje sa standardima Zajednice