Natječaj

Search form

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo

Datum objave: 
31.07.2019.
Datum završetka natječaja: 
21.10.2019.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
400.000.000,00 kn
Kratak opis natječaja: 
Imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti, odnosno mjesta u kojima će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u prioritetnim (pod)sektorima, pojačat će se suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, povećati relevantnost kurikuluma te njihova provedba, a učenicima će se povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. U sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnoga centra kompetentnosti, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u regionalnim centrima kompetentnosti, aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca te promocije strukovnih zanimanja i rada Centra. 
Prijavitelji: Regionalni centi kompetentnosti sukladno Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (KLASA: 602-03/18-03/00117; URBROJ: 533-05-18-0047; od 20. srpnja 2018.), koji djeluju u (pod)sektorima strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede i zdravstva  
Opći cilj: Uspostava regionalnih centara kompetentnosti s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima u strukovnom obrazovanju kako bi se povećale njihove mogućnosti za ulazak na tržište rada.  
Specifični cilj: Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u regionalnim centrima kompetentnosti koji će unaprijediti mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u pod(sektorima) strojarstva, elektrotehnike i računalstva, poljoprivrede te zdravstva.  
Ciljne skupine: odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za strukovno obrazovanje učenici upisani u ustanove strukovnog obrazovanja odrasli polaznici. 
Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovoga Poziva iznose 400.000.000,00 kn. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 3.000.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 50.000.000,00 kn. 
Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova