Natječaj

Search form

Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti

Referenca: 
KK.01.1.1.01
Datum objave: 
28.11.2016.
Datum završetka natječaja: 
16.01.2017.
Status: 
Regija: 
Budžet: 
380.000.000,00 kuna
Podaci o ugovarateljskom tijelu: 
Kratak opis natječaja: 
Svrha Poziva je razvoj graničnih istraživanja i jačanje kapaciteta Znanstvenih centara izvrsnosti čija je misija da znanstvenim istraživanjima i njihovom mogućom primjenom pomiču granice istraživanja, znanja i društva općenito, čime se povećava i unaprjeđuje međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice te pridonosi razvoju gospodarstva i društva u cjelini.

Prihvatljivi prijavitelji:

Znanstveni centri izvrsnosti koji su osnovani/proglašeni odlukama ministra znanosti, obrazovanja i sporta, a na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te su u skladu su s tematskim i podtematskim prioritetima S3.

Prihvatljive aktivnosti:


 • izvođenje vrhunskih/graničnih istraživanja;
 • suradnja (nacionalna i međunarodna) s povezanim ili komplementarnim istraživačkim organizacijama koja je u izravnoj vezi s IRI projektom;
 • razvoj ljudskih resursa u IRI sektoru kroz zapošljavanje mladih istraživača;
 • aktivnosti izobrazbe i usavršavanja osoblja ZCI-ja, umrežavanja i sudjelovanje na događanjima povezanima s projektom;
 • aktivnosti vezane uz diseminaciju rezultata istraživanja, širenje znanja;
 • aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije;
 • nabava IRI opreme, uredskog i laboratorijskog namještaja i potrošnog materijala nužnih za provođenje istraživanja;
 • informiranje i vidljivost;
 • upravljanje projektom;
 • aktivnosti provedbe horizontalnih načela;
 • revizija projekta.

Iznos sufinanciranja:

 • najmanje 11.400.000,00 kuna po pojedinom projektu;
 • najviše  38.000.000,00 kuna po pojedinom projektu.
Intenzitet sufinanciranja:

 • do 100% za javnu znanstvenu organizaciju
 • do 80% za poduzetnika

Cjelokupna natječajna dokumentacija je dostavljena prihvatljivim prijaviteljima.