Zaštita ljudskih prava

Search form

Program: 
Kratki opis: 


Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda proglašenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i drugim međunarodnim i regionalnim instrumentima, uglavnom kroz organizacije civilnog društva.
Kako bi se osigurala usklađenost i učinkovitost pomoći Komisija osigurava tijesnu koordinaciju između vlastitih aktivnosti i onih država članica. Pomoć unutar ovog instrumenta konzistentna je s politikom Zajednice o razvojnoj suradnji te s vanjskom i sigurnosnom politikom EU. Također nadopunjuje instrumente Zajednice za vanjsku pomoć te partnerske sporazume s afričkim, karipskim i pacifičkim državama (ACP).