Zaštita okoliša i upravljanje zemljištem

Search form

Kratki opis: 

Podupire bio-raznolikost, očuvanje i razvoj ekoloških poljoprivrednih i šumarskih sustava i tradicionalnih poljoprivrednih krajolika, očuvanje voda te mjere usmjerene na smanjenje efekta klimatskih promjena.

Projekti unutar ove tematske osi mogu uključivati aktivnosti vezane za održivu uporabu poput:

  • poljoprivrednih površina, skrb za životinje, neproizvodne investicije, posebne investicije u ekološke mreže poput NATURA 2000  
  • šumskih površina, npr. pošumljavanje, obnavljanje šumskih potencijala i prevencija, neproizvodne investicije

Što se tiče upravljanja zemljištem, cilj je doprinijeti održivom razvoju kroz poticanje poljoprivrednika te primjenom metoda korištenja zemljišta koja su kompatibilna s potrebama za očuvanje okoliša i krajolika. Dodijeljuju se potpore planinskim područjima s  prirodnim nedostacima i ostalim ugorženim područjima (definirana od strane zemalja članica temeljem zajedničkih objektivnih kriterija). Pomoć obuhvaća i podršku za neproduktivne investicije vezane uz ostvarivanje poljoprivredno-ekoloških ciljeva, kao i mjere usmjerenene na unapređenje šumskih resursa s ciljem zaštite okoliša.