Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 73.125.000,00 kn 31.12.2019.
Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć
Europski socijalni fond Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 4.000.000,00 kn 25.08.2016.
Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći
Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 34.476.000,00 kn 23.08.2016.
E-impuls
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 250.000.000,00 HRK 30.09.2016.
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Zdravstvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 171.800.000,00 kn 31.12.2020.
Razvoj e-usluga
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Civilno društvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 626.000.000,00 kn 31.12.2019.
Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 107.294.118,00 kn 31.12.2019.
Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 71.424.800,00 kn 31.12.2019.
Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Zdravstvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 725.480.000,00 kn 31.12.2020.
Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Zdravstvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 173.000.000,00 kn 31.12.2020.

Pages