Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 14.05.2018.
Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 28.12.2018.
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 30.04.2018.
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 18.04.2018.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“
Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.02.2018.
Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 30.03.2018.
Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 01.02.2019.
Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 30.03.2018.
Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine – faza II
Hrvatska Zdravstvo Bespovratna sredstva (darovnice) Najavljen
Uspostava veteranskih centara
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Najavljen

Pages