Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020."
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Znanost i tehnologija Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 30.06.2016.
Kompetentnost i razvoj MSP
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 867.000.000,00 kn 31.12.2016.
Tehnička i znanstvena podrška u vezi s provedbom direktiva 92/43/EEZ „Staništa” i 2009/147/EZ „Ptice”
EU28 Okoliš Pružanje usluge Otvoren 1.800.000,00 € 22.06.2016.
Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekta Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje
Kohezijski fond Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 380.000.000,00 kn 17.06.2016.
Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 27.960.676 € 03.06.2016.
Inovacije novoosnovanih MSP
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 22.800.000,00 kn 31.12.2016.
Pružanje podrške internacionalizaciji pružatelja turističkih usluga iz EU-a, promociji transeuropskih turističkih proizvoda i organizaciji povezivanja poduzeća (B2B) tijekom međunarodnih sajmova
COSME EU28 Ekonomija i poduzetništvo Pružanje usluge Otvoren 3.100.000 € 31.05.2016.
Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 748.000.000,00 kn 31.12.2019.
Program konkurentnosti turističkog gospodarstva
Hrvatska Turizam Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 23.700.000,00 kn 31.05.2016.
INTERREG Central Europe – 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga
INTERREG EUROPE EU28 Prekogranična i teritorijalna suradnja Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 90.000.000,00 € 23.06.2016.

Pages