Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Operacija 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva”
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 3.989.087,00 € 15.11.2016.
Operacija 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 3.989.087,00 € 15.11.2016.
Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva
Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 9.360.000,00 kn 01.07.2016.
Prijava projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2016. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Hrvatska Regionalni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 300.000,00 kn 07.07.2016.
Podmjera 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava", Operacija 8.5.1. "Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura"
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 60.000.000,00 kn 10.10.2016.
Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama (faza II)
Europski socijalni fond Hrvatska Zapošljavanje i socijalna prava Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 80.000.000,00 kn 13.07.2016.
Podmjera 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva", Podmjera 4.1.3. "Korištenje obnovljivih izvora energije"
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 9.500.000,00 € 06.10.2016.
Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga "Priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014.-2020."
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Znanost i tehnologija Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 30.06.2016.
Kompetentnost i razvoj MSP
Europski fond za regionalni razvoj Hrvatska Ekonomija i poduzetništvo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 867.000.000,00 kn 31.12.2016.
Tehnička i znanstvena podrška u vezi s provedbom direktiva 92/43/EEZ „Staništa” i 2009/147/EZ „Ptice”
EU28 Okoliš Pružanje usluge Otvoren 1.800.000,00 € 22.06.2016.

Pages