Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 28.12.2018.
Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 30.04.2018.
Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-Faza I.
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 15.06.2018.
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“
Hrvatska Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.02.2018.
Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 30.03.2018.
Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Otvoren 01.02.2019.
Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 30.03.2018.
Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine – faza II
Hrvatska Zdravstvo Bespovratna sredstva (darovnice) Najavljen
Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 28.02.2018.
INTERREG V-B Središnja Europa – treći poziv na dostavu projektnih prijedloga
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 25.01.2018.

Pages