Natječaji

Search form

Naziv natječaja
Program Regija Sektor Tip sredstava Status Budžet Datum završetka
Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 30.03.2018.
Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine – faza II
Hrvatska Zdravstvo Bespovratna sredstva (darovnice) Najavljen
Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice
Hrvatska Promet Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 28.02.2018.
INTERREG V-B Središnja Europa – treći poziv na dostavu projektnih prijedloga
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 25.01.2018.
Regionalni vodoopskrbi sustav Zagreb istok
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 29.03.2018.
Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova
Hrvatska Okoliš Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.02.2018.
Nabava dodatne opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 22.02.2018.
Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt
Hrvatska Ostalo Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 15.02.2018.
CENTAR ZA MLADE i novo urbanističko rješenje za prostor oko Centra
Hrvatska Obrazovanje i mladi Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 05.02.2018.
Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs
Hrvatska Znanost i tehnologija Bespovratna sredstva (darovnice) Zatvoren 19.01.2018.

Pages