Horizon

Search form

HORIZON 2020 (programsko razdoblje 2014. - 2020.)

Kratki opis: 

Novi program Europske unije za istraživanje i inovacije odnosi se na razdoblje 2014-2020, a predstavlja jednu od akcija razvoja i stvaranja novih radnih mjesta. Horizon 2020 predstavlja veliko pojednostavljenje putem jedinstvenog skupa pravila, a objedinit će sve trenutačne programe za financiranje istraživanja i inovacija. Horizon 2020 je financijski instrument koji implementira ,,Uniju inovacija'', jednu od ključnih inicijativa strategije ''Europa 2020'' usmjerenih prema razvoju globalne konkurentnosti Europske unije. Horizon će objediniti sve fondove koji se tiču istraživanja i inovacija, a trenutno su pruženi u sklopu Okvirnih programa za istraživanje i tehnički razvoj, aktivnostima povezanim s inovacijom Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIP). 

Proračun:

Financijska omotnica programa za njegovu implementaciju za razdoblje od 2014. do 2020. godine iznos 78,6 milijarde eura i taj će se iznos podijeliti na 4 djela programa. 

Korisnici:

Subjekti kojima je namijenjen ovaj program su sveučilišta, istraživački i znanstveni centri, predstavnici industrija te mala i srednja poduzeća. Njime se također nastoji poticati ulaganje u privatni sektor, s naglaskom na promicanje istraživanja i inovacija, te stvaranje novih vrijednosti i ubrzanje razvoja tehnologija u inovativnim proizvodima, procesima i uslugama. 

Aktivnosti:

  1. ''vrhunska znanost'' (excellent science) 
  2. ''industrijsko vodstvo'' (industrial leadership) 
  3. ''društveni izazovi'' (societal challenges)
  4. ''ne-nuklearne izravne akcije Zajedničkog istraživačkog centra (JRC)'' - (Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre (JRC))
Sažetak: