Kohezijski fond

Search form

Kohezijski fond

Kratki opis: 

Riječ je o financijskom mehanizmu uspostavljenom 1993. godine za financiranje velikih infrastrukturnih projekata u Europskoj uniji na području prometa i zaštite okoliša. U financijskoj perspektivi 2007. – 2013. vrijednost mu je oko 55 milijardi eura, dok u razdoblju od 2014. do 2020. godine raspolaže sa 74,93 milijarde eura. Uspostavljen je uredbama Vijeća br. 1083/2006 i 1084/2006. Fond uz Europski regionalni razvojni fond financira višegodišnje investicijske programe a Hrvatskoj je postao dostupan ove godine, odnosno nakon što je pristupila Europskoj uniji. 

Proračun:

Do kraja 2013. godine, ukupna sredstva koja su namijenjena Hrvatskoj za financiranje projekata iz ovog područja iznose 655 milijuna eura. Hrvatskoj je iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Okoliš do kraja 2013. godine namijenjeno 149,8 milijuna eura, a u razdoblju od 2014. do 2020. godine, Hrvatskoj će na raspolaganju biti oko 8 milijardi eura iz ovog fonda. 

Korisnici:

Iako je u Kohezijskom fondu uglavnom riječ o financiranju velikih nacionalnih projekata čiji su korisnici tijela javne vlasti, prilike za poslovni sektor otvaraju se kroz sudjelovanje u postupcima javne nabave za isporuku dobara i usluga, te obavljanje radova kao što su različite studije, građevinski radovi i slično. 

Aktivnosti:

  • Potpore prema ekonomiji s niskom razinom ugljičnog dioksida 
  • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika 
  • Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa 
  • Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim infrastrukturnim mrežama