Europski strukturni i investicijski fondovi

Search form

Potpisano 28 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte vrijedne 670 milijuna kuna

U Vladi Republike Hrvatske potpisano je 28  ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine, a koji se odnose na razvoj poslovne infrastrukture te opremanje bolnica i socijalnih ustanova i očuvanje kulturne i prirodne baštine. 

Veza između ESI fondova i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSA)

U okviru ostvarenja ciljeva Europske unije vezanih za pametan, održiv i uključiv rast, važna je uloga Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). Sredstva se iz ovih fondova dodjeljuju u okviru višegodišnjih programa koji se sufinanciraju na nacionalnoj razini, njihovu dodjelu odobrava Europska Komisija, a provode je države članice i njihove regije pod zajedničkim upravljanjem.

Natječaj za najbolje procjene

Opća uprava za regionalnu i urbanu politiku i zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije objavljuje poziv na sudjelovanje u natjecanju za najbolje ocjene Kohezijske politike Europske unije. Najbolji doprinosi će biti predstavljen u 2016.godini na konferenciji o "Učinkovitosti kohezijske politike Unije", koja će biti izlog za najbolje procjene, mjesto kako bi razgovarali o planiranju evaluacije, i prilika da se proširi broj aktera uključenih u procjenu kohezijske politike.

Inicijativa za lakše razmijevanje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)

Europska komisija je temeljem vlastite odluke iz srpnja ove godine formirala online zajednicu namijenjenu poboljšanju pristupa i lakšem korištenju sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Pristup zajednici je omogućen putem web stranice na kojoj skupina nezavisnih stručnjaka daje savjete potencijalnim korisnicima sredstava iz spomenutih fondova.

Kako ostvariti pristup europskim strukturnim i investicijskim fondovima?

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF), poznatiji kao Europski socijalni fond (ESF), Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Kohezijski fond (CF), razlikuju se od ostalih europskih fondova i pomažu u financiranju lokalnih razvojnih projekata. Tri su temeljena principa financiranja na razini Europske unije:

  • Programi zajednice koji zahtijevaju partnerstvo nekoliko subjekata iz država članica Europske unije čiji projekti moraju imati snažnu europsku dodanu vrijednost,

Europska komisija pojednostavljuje pristup Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

Europska komisija je objavila namjeru za osnivanjem skupine na visokoj razini zadužene za pojednostavljenje. Komisija želi državama članicama pomoći da ne ostanu bez vrijednih ulaganja te da osiguraju pravilno trošenje sredstava na kvalitetne projekte koji će koristiti građanima. Cilj skupine jest smanjiti administrativno opterećenje korisnika pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova: 

  • Europski fond za regionalni razvoj, 

Zajednička poljoprivredna politika (CAP) pridonjet će razvoju EU Digitalnog jedinstvenog tržišta

Europska komisija naglasila je važnost Digitalnog jedinstvenog tržišta, a jedan od njegovih ciljeva je zatvaranje digitalnog jaza između urbanih i ruralnih područja, dok je krajnji cilj pružiti brzu širokopojasni opseg na cijelom teritoriju EU-a do 2020. godine. Procjene za razdoblje 2014.-2020. godine pokazuju da će oko 21,4 milijarde € od pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) biti posvećeno informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT). 

Najava seminara "Europski strukturni i investicijski fondovi 2014.-2020." u organizaciji tvrtke KRUTAK d.o.o.

Tvrtka KRUTAK d.o.o. organizira jednodnevni seminar pod nazivom "Europski strukturni i investicijski fondovi za razdoblje 2014.-2020." godine koji će svim zainteresiranima i potencijalnim korisnicima ponuditi kvalitetan uvid u mogućnosti financiranja iz ESI fondova. Seminarom će se dati i pregled Programa Europske unije iz kojih su također moguća značajna sredstva financiranja. Polaznici seminara imati će mogućnosti saznati koji sektori se trenutno financiraju u Republici Hrvatskoj te na koje se stavlja naglasak u novom financijskom razdoblju.

Financiranje EU projekata s dvojnom namjenom

Europska komisija izradila je dokument sa smjernicama za stjecanje prava na sredstva iz EU fondova europskih malih i srednjih poduzeća čiji projekti imaju dvojnu namjenu. U vodiču koji Vam donosimo, navedene su smjernice pomoći europskim malim i srednjim poduzećima za korištenje različitih alata financiranja (Europski strukturni i investicijski fondovi, Horizon 2020, COSME) projekata i strategija sa dvojnom namjenom.

Europska komisija ugovorila novi partnerski sporazum o korištenju strukturnih i investicijskih fondova EU

Proteklog je tjedna Europska komisija donijela "sporazum o partnerstvu" s Finskom kojim se utvrđuje strategija za optimalno korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u Finskoj. Ovim sporazumom utire se put ulaganju ukupno 1,47 milijardi eura iz kohezijske politike za razdoblje od 2014. do 2020. (prema trenutnim cijenama, uključujući sredstva za europsku teritorijalnu suradnju). Finska će dobiti i 2,38 milijardi eura za ruralni razvoj te 74,4 milijuna eura za ribarstvo i pomorski sektor.

Pages

Subscribe to RSS - Europski strukturni i investicijski fondovi