2.300 projekta u prvom krugu Javnog poziva Ministarstva turizma

Search form

2.300 projekta u prvom krugu Javnog poziva Ministarstva turizma

Prvi krug Javnog poziva Ministarstva turizma za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU zatvoren je 31.1. s više od 2.300 projekata. Drugi krug ovog javnog poziva biti će otvoren u drugom dijelu 2013. godine.
Projekti su se prijavljivali po skupinama. U okviru prve skupine ,, javna turistička infrastruktura'' do sada je prijavljeno 1.674 projekata, u okviru skupine ,, poslovna turistička infrastruktura'' prijavljeno je 570 projekata te u skupini ,,ljudski potencijali u turizmu'' 147 projekata. Dio projekata je ocijenjen visokim stupnjem spremnosti.
Do sada prijavljeni kvalitetni projekti koji zadovoljavaju kriterij budućih operativnih programa biti će u mogućnosti prijaviti se za korištenje sredstava iz fondova EU.
Izvor: http://www.mint.hr/default.aspx?id=9517
Slika: google images