352 TISUĆE KUNA ZA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE IZ IPARD-A

Search form

352 TISUĆE KUNA ZA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE IZ IPARD-A

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“.

Mjera 202 bazira se na LEADER pristupu, koji se temelji na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (LAG) po principu „odozdo prema gore“. LAG je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja. LAG-ovi predlažu za sufinanciranje one projekte poljoprivrednika koji imaju svrhu poboljšati životne i radne uvjete u ruralnim sredinama, te na taj način pomažu hrvatskim poljoprivrednicima u povlačenju sredstava iz fondova Europske unije. 


  • LAG-u Frankopan isplaćeno je 44.580,49 kn, 
  • LAG-u Međimurski doli i bregi 32.925,05 kn, 
  • LAG-u Adrion 115.880,66 kn, 
  • LAG-u Šumanovci 8.613,16 kn, 
  • LAG-u Marinianis 10.222,55 kn, 
  • LAG-u Virovitički prsten 49.375,52 kn, 
  • LAG-u Zrinska gora-Turopolje 7.439,10 kn, 
  • LAG-u Sjeverozapad 57.871,24 kn a LAG-u Lika 25.395,19 kn. 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do sada je sklopila ugovore o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje četrdeset dvije Lokalne akcijske grupe (LAG) u iznosu od 37,8 milijuna kuna. 


Slika: Google image