Brošura o mogućnostima financiranja projekata iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Search form

Brošura o mogućnostima financiranja projekata iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Kako bi se osobama s disleksijom približile mogućnosti iz EU fondova, odnosno Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., u suradnji između Udruge za samozastupanje i Upravljačkog tijela Operativnog programa, izrađena je brošura s prilagođenim sadržajem. U njoj su kroz jednostavan sadržaj, velik font slova i grafička rješenja, predstavljene prioritetne osi i pripadajući ciljevi, potencijalni prijavitelji te primjeri mogućih projekata koji će se financirati kroz natječaje spomenutog programa. Ovakvu inicijativu valja istaknuti iz razloga što su i osobe s disleksijom, odnosno poteškoćama u učenju, čitanju ili pisanju, također mogući korisnici sredstava fondova Europske unije i sličan materijal uvelike doprinosi sprječavanju marginaliziranja pojedinaca u društvu koji se susreću sa sličnim poteškoćama. 


Slika. Google Images