Donesena je izmijenjena verzija programa suradnje

Search form

Donesena je izmijenjena verzija programa suradnje

INTERREG , ipa
Slijedeći upute Europske komisije, svi Programi suradnje INTERREG programa IPA bili su obvezni revidirati i uvesti okvire izvedbe u programe suradnje. Okvir izvedbe odnosi se na navođenje razine postizanja pokazatelja Programa i financijske uspješnosti do kraja 2018. godine (prekretnice). Kao rezultat uvođenja okvira za izvedbu, uvedene su dodatne tablice Okvir za izvedbu - financijski okvir i Okvir za izvedbu - pokazatelji za prve četiri prioritetne osi programa.

Revidirana verzija Programa suradnje (verzija 2.1) za program IPA prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014. - 2020. godine usvojena je Odlukom Komisije C (2017) 6267 14. rujna 2017. godine. Dokument se može pronaći na sljedećoj web stranici.

Slika: Google Images