Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Search form

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za korisnike vezane su za projekte solidarnosti, koncepte digitalizacije i medijske pismenosti, za inovacije u radu s mladima te za načine pružanja potpore mladima u učenju i zapošljavanju. 
Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.
Slika: Google Images