Druga izmjena Poziva "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)"

Search form

Druga izmjena Poziva "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)"

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je drugu izmjenu Poziva za natječaj "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)".

Cilj ovog natječaja je razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske te razvoj novih kompetencija.

Prihvatljivi prijavitelji: 

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti: 

Prihvatljive aktivnosti odnose se na optimiziranje poslovnih procesa, nabavu računalne opreme i softvera (standradnih i out-of-box koji su, između ostalog, vezani za unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa (strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja), aktivnosti obuke zaposlenika i dr., koje za cilj imaju jačanje tržišne pozicije MSP i povećanje njihove konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.

Iznos sufinanciranja: 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00 kn, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kn. 


Slika: Google images