E-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika za provedbu mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Search form

E-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika za provedbu mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je prijedlog o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Pravilnikom se propisuje provedba tipova operacija 7.1.1 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima, 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 7.2.2 Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta i 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje konstruktivne prijedloge i komentare završno s 18. travnja 2018. godine.  

Više informacija i poveznica preko koje se možete uključiti u savjetovanje dostupno je na sljedećoj stranici: https://ruralnirazvoj.hr/otvoreno-e-savjetovanje-o-prijedlogu-pravilnika...

Slika: Google Images