eHealth - politika Europske komisije namijenjena zdravlju koja je financirana programom FP7

Search form

eHealth - politika Europske komisije namijenjena zdravlju koja je financirana programom FP7

Tijekom godina je u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7), eHealth odjel zdravstva Europske komisije potrošio više od 434 milijuna eura, financirajući tako 99 FP7 projekata. Najviše sredstava dodijeljeno je znanstvenicima na području Velike Britanije. 
ICT tehnologijama koje su namijenjene zdravlju, u razdoblju od 2007. do 2012. godine bilo je namijenjeno 7% od ukupnog proračuna programa FP7. U ukupnom broju projekata sudjelovalo je 1188 organizacija čiji su projekti bili financirani. Velik udio projekata predstavljaju projekti velikog razmjera koji su zapravo suradnički projekti, pa su oni tako povukli 53% ukupnih sredstava i na njima je sudjelovalo čak 43% od ukupnog broja organizacija. 
Ako gledamo apsolutni iznos, Velika Britanija prednjači u iznosu povučenih sredstava  sa 14,5%, a slijedi je Njemačka sa 14%. Grčka je također ostvarila dobre rezultate kao peta zemlja po iznosu sredstava uloženih u zdravstvo. Institucije koje su najviše sudjelovale u projektima su Fraunhoefer institut, Sveučilište u Oxfordu, Sveučilište u Londonu i Grčka zaklada za istraživanje i tehnologiju. 
Program FP7 s svojim djelovanjem završava krajem 2013. godine, a njegove aktivnosti će se nastaviti programom Horizon 2020 koji će s proračunom od 80 milijardi eura trajati od 2014. do 2020. godine.  


Slika: google images