Energetska obnova zgrada javnog sektora EU sredstvima - pregled

Search form

Energetska obnova zgrada javnog sektora EU sredstvima - pregled

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je kako su po Pozivu 4c1.4. 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora' donesene sve Odluke o financiranju za odabrane projekte (njih 549) te je potpisano 536 Ugovora ukupne vrijednosti 2,2 mlrd kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 1,08 mlrd kuna. Radovi energetske obnove već su završeni na 23 zgrade dok su na njih 84 u tijeku. 
Pregled potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa kratkim opisom projekata dostupan je na poveznici

Od 2015. godine Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je objavilo ukupno pet Poziva za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada. Uz pomoć europskih sredstava obnovljene su ili se obnavljaju brojne odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj za gotovo 70 000 učenika i vrtićke djece, a obnovom je obuhvaćeno i 17 000 kućanstava. 
Od ukupno 311 milijuna eura, koliko je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. namijenjeno za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada, kroz Europski fond za regionalni razvoj, do sada je rezervirano 90% alokacije. Trenutno se u Hrvatskoj obnavlja više od 1300 bolnica, škola, vrtića i višestambenih zgrada. Prosječna ušteda energije koje zgrade postižu je preko 60%. 

Slika: Google Images