Horizon 2020 - SME instrument

Search form

Horizon 2020 - SME instrument

Kao dio programa Horizon 2020, Europska Komisija je namijenila određena sredstva koja se ulažu u obliku podrške malom i srednjem poduzetništvu u okviru SME instrumenta. Mali i srednji poduzetnici sa snažnim potencijalom rasta i ambicijama da postanu svjetski lideri, mogu dobiti do 2,5 milijuna eura (za projekte iz područja zdravlja do 5 milijuna eura), a nudi im se i mogućnost poslovne podrške i mentorstva. SME Instrument je alat razvijen od strane Europske komisije i usmjeren je na međunarodno orijentirana mikro, mala i srednja poduzeća (SME) koja razvijaju inovativne ideje s velikim potencijalom. 


Više o programu Horizon 2020: http://www.europski-fondovi.eu/program/horizon

Slika: Google Images